Bigbang Bye Bye Bye

Bigbang - Bae Bae M/v

Duration : 2.54
Channel : Bigbang
Viewer : 113.528.519

Bigbang - Goodbye Baby M/v

Duration : 3.34
Channel : Bigbang
Viewer : 1.823.992

Bigbang - Tell Me Goodbye M/v

Duration : 4.08
Channel : Yg Entertainment
Viewer : 37.230.759

Bigbang Tell Me Goodbye Live 2017 By Viva Vlogs

Duration : 4.10
Channel : Kpop_fan
Viewer : 69.211

Bigbang - 'bae Bae' 0510 Sbs Inkigayo

Duration : 2.52
Channel : Bigbang
Viewer : 5.640.373

Gd&top - Baby Good Night M/v

Duration : 3.34
Channel : Bigbang
Viewer : 43.946.967

Bigbang - 마지막 인사(last Farewell) M/v

Duration : 5.50
Channel : Bigbang
Viewer : 5.682.179

Gd X Taeyang - Good Boy M/v

Duration : 4.11
Channel : Bigbang
Viewer : 233.975.879

G-dragon - 니가 뭔데(who You?) M/v

Duration : 5.38
Channel : Bigbang
Viewer : 105.696.794

Bigbang - 'bae Bae' 0503 Sbs Inkigayo

Duration : 2.54
Channel : Bigbang
Viewer : 6.787.802

Bigbang – Bae Bae (color Coded Han|rom|eng Lyrics)

Duration : 2.52
Channel : Yankat
Viewer : 6.650.315

Gd X Taeyang - 'good Boy' Dance Practice Video

Duration : 4.06
Channel : Bigbang
Viewer : 62.797.386

Haru Haru 2017 Big Bang Sey Good Bye T O P

Duration : 4.21
Channel : Kpop Fan
Viewer : 39.598

Bigbang 2011 Love&hope Tour - Tell Me Good Bye

Duration : 4.05
Channel : Dcds0426
Viewer : 55.296

Bigbang Say Bye Bye

Duration : 0.03
Channel : 젬마
Viewer : 38